nyt fodbold slide alle sider

Børneattest

Politi
Alle der arbejder med børn og unge skal have en "Børneattest".
Mejrup Fodbold er forpligtet til at sørge for, at der udfærdiges børneattest for alle, der træner børn under 15 år i Mejrup Fodbold.
Klubbens ansvarlige opretter, via politi.dk, anmodning om børneattest, hvor trænerens navn og CPR-nummer indtastes.
Anmodning fra klubben om trænerens samtykke sendes til trænerens e-Boks, hvorefter han/hun med log-in med NemID kan give samtykke.
Herefter sker resten automatisk, og klubben får tilsendt den digitale børneattest.

VIGTIGT:
Træneren skal give samtykke til indhentelse max 14 dage efter at anmodningen er modtaget.