nyt fodbold slide alle sider

Klubbens Historie

Uddrag af Mejrup GU
Mejrup GU, som blev dannet midt i 1960'erne, har især markeret sig inden for kvindefodbold. Hvad der startede i det små, udviklede sig efterhånden til meget fine resultater. MGU havde et talentfuldt kuld piger, som fulgtes ad op gennem rækkerne og i seniortiden spillede klubben fra serierækkerne og helt op i 1. division.

Oprindelse
Et klubflag fra 1921 vidner om, at der i mange år er blevet spillet fodbold i Mejrup. Flaget bærer påskriften Mejrup Fodboldforening, 27 – 4 – 1921. Hvor det er kommet fra, og hvordan Mejrup Fodboldforening blev dannet, ved vi desværre ikke noget om.
Vi skal i stedet helt frem til årene 1965-66, hvor idrætsforeningen MGU - Mejrup Gymnastik og Ungdomsforening - blev stiftet 1. november 1966. Den første hovedbestyrelse kom til at bestå af: Mogens Bjerre (formand), Arne Olesen, Jens Bjerre, Kristian Thoustrup, Ellen Byskov, Inger Madsen og Hans Nielsen, som alle var aktive idrætsudøvere i Mejrup i et eller andet omfang.
Fundamentet i den nye forening blev den meget store og særdeles aktive gymnastikforening, som havde eksisteret i en del år. Senere kom andre idrætsgrene til med hver deres bestyrelse, men samlet under ét som en paraplyorganisation, hvor formændene fra hver underafdeling sad i MGU’s hovedbestyrelse.

Fodboldafdelingen
Før 1965-66 var en håndfuld fodboldaktive unge mænd tilknyttet andre klubber i området, men de havde svært ved at falde til. Derfor henvendte tre af dem - Jacob Damgaard, Bent Pedersen og Peter Jensen - sig til Gunnar Kristensen og spurgte, om han ville være med til at starte en fodboldafdeling under MGU. Gunnar sagde ja, og arbejdet med at samle et hold blev indledt.
Dengang gik man ikke så højt op i udskiftningsspillere, så det første hold bestod af kun elleve spillere: Hans Kirkegaard, Villy Kirkegaard, Kristian Thoustrup, Peter Jensen, Jens Bjerre, Bent Pedersen, Svend Pedersen, Jacob Damgaard, Leif Thomsen, Henry Keller, og spillende træner Gunnar Kristensen. Gunnar Kristensen blev den første formand for fodboldafdelingen, og han har helt op til i dag spillet en central rolle i MGU's fodboldafdelings historie.