nyt fodbold slide alle sider

Rejseudvalg

Mål - Visioner - Værdier

Det er rejseudvalgets målsætning at styrke fodbold glæden, ved at arrangere og planlægge en fodbold tur for pige og drenge ungdomsholdene.
Udvalget referere til ungdomsudvalget og skal følge retningslinierne herfor.

Retningslinier Udenlandstur i Mejrup-fodbold

Tilknyttet fil: Retningslinier_Udenlandstur_i_Mejrup-fodbold_2_.pdf

Håndbog

Tidligere års erfaringer er samlet i en håndbog, som opdateres løbende.
Håndbogen er at finde via dette link: ​Håndbog​​​

Kontaktpersoner i Rejseudvalget

Ungdomsudvalget

Der bliver ved hver rejse valgt et rejseudvalg, med støtte af mindst en person fra ungdomsudvalget

Ansvarsområder:
Årgangene fordeles