Generelt

I det følgende vil blive gennemgået en række generelle forhold som primært vedrører afdelingskassererne i MGU.

Ud over dette så vil der være en række forhold, som primært omhandler den enkelte afdeling i MGU. Det er derfor vigtigt, at kassererne bruger lidt tid på at beskrive disse forhold, så afdelingen også er velfungerende den dag den erfarne kasserer fratræder og en ny tiltræder, der i sagens natur ikke kender alle disse specielle forhold.

Hvis en kasserer er i tvivl om, hvordan man kan lave noget sådant, så prøv at kigge på fodbolds hjemmeside, hvor der er beskrevet de opgaver, som bestyrelsen og herunder kassereren har. Det kan give inspiration til selv at komme igang.

Er man i tvivl om noget, så er man altid velkommen til at kontakte hovedkasserer Gert Svendsen på tlf. 97402440 eller GertSvendsen@mail.tele.dk. Handler det om, at man er usikker på om tilskud fra kommunen, opfordres man til at kontakte fodbold eller håndbolds kasserer, da de ved mere om dette område.

Regnskab og bogføring

Foreningens regnskab bogføres i programmet Conventus, som findes på www.conventus.dk.

Hvert kvartals bogføring skal føre fuldført af de enkelte kasserer senest 14 dage efter udløbet af kvartalet. Tallene på dette tidspunkt bliver bl.a. brugt til at afregne moms efter.

En instruktion i brugen af regnskabsdelen i Conventus kan findes på vedhæftede fil.