Borgerforening  - Slide

Borgerforeningens behandling af personoplysninger

GDPR (EU’s persondataforordning)
Da vi har registreret oplysninger om dig – enten fordi du er medlem, har vist interesse for at blive medlem eller tidligere har været medlem af Mejrup Borgerforening – vil vi gerne dele vores persondatapolitik med dig, så du kan se hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Disse personoplysninger vil være almindelige kategorier af personoplysninger, primært:
Navn og adresse – og i enkelt tilfælde telefonnummer og mailadresse.
Vi benytter Betalingsservice til opkrævning af kontingent. Vi har ikke adgang til dine bankkonto oplysninger.


Hvor får Mejrup Borgerforening personoplysninger om dig fra?
Vi får udelukkende oplysningerne fra dig, når du henvender dig og enten ønsker at blive medlem eller når du sender et forslag eller andet til behandling i Borgerforeningen.
På Borgerforeningens Facebook side kan der blive publiceret billeder, som du er med på hvis du har deltaget i en af vores arrangementer.


Samtykke
Med indmeldelse i foreningen samtykker du til, at vi opbevarer og anvender dine oplysninger til det formål, som borgerforeningen har og som er beskrevet i ovenstående afsnit.
Når du takker ja til eller på anden vis giver mundtligt tilsagn om at hjælpe borgerforeningen eller datager i en af vores arrangementer, samtykker du til, at dine oplysninger anvendes som er beskrevet i ovenstående afsnit.
Opbevaring af dine personoplysninger:
Mejrup Borgerforening opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, dvs. så længe du er medlem af Mejrup Borgerforening og hvad regnskabsloven kræver. Info der henhører fra skriftlige henvendelser som forslag eller andet, du beder os om at behandle, arkiverer vi.
Mejrup Borgerforening videregiver ikke dine informationer.


Dine rettigheder:
Retten til indsigt - Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Mejrup Borgerforening har om dig.
Ret til at gøre indsigelse - Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Retten til berigtigelse - Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
Retten til sletning - Mejrup Borgerforening sletter dine informationer når du udmelder dig af foreningen eller når dette ikke længere kræves i henhold til regnskabsloven.
Kontakt os på mejrupborgerforening@live.dk hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder.