Mejrup GU

Mejrup GU

Mette Tranberg Opstrup
Mette Tranberg Opstrup
Formand
Formand for MGU
Skriv en besked
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.

Ledelsen af MGU

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som består af et forretningsudvalg på 5 personer, samt 1 formand for hver underafdeling.

Foreningen tegnes af forretningsudvalget. Underafdelinger tegnes af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget tegner foreningen over for Holstebro kommune, og har det økonomiske ansvar over for Holstebro kommune.

Afdelingsudvalgene er bemyndiget til selv, at træffe alle afgørelser vedrørende udvælgelse af instruktører, trænere m.v. til arbejdet i de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen udpeger et bladudvalg til at forestå udgivelsen af medlemsbladet NYX.
Til bestyrelsen for Mejrup Kultur- og Fritidscenter udpeger bestyrelsen 2 medlemmer fra forretningsudvalget.
Hovedbestyrelsen kan endvidere nedsætte udvalg eller overdrage enkelte foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen.
mgu-organisationsplan