MGU - Svømning slide

Mejrup Svømmeklubs historie

Mejrup Svømmeklubs historie

Lidt historie og andet godt omkring MGU-Svømmeafdelingen.

Mejrup Friluftsbad blev indviet i 1970 og havde 50 års jubilæum i 2020. 

Tidspunktet for MGU-Svømmeafdelingens start er lidt usikkert. Afdelingens protokol starter i 1973-74, men ifølge Finn Hansen blev MGU-Svømmeafdelingen startet 2 år før. 

I henhold til foreningsprotokollen har der i tidens løb været mange bestyrelsesmed-lemmer i afdelingen, i alt 37. Heraf har 7 været formænd for afdelingen med Finn Hansen, som den, der har været formand i flest antal år, i alt 19 år ud af 24 år i bestyrelsen. 

Søren Muff Ebbesen har ligeledes haft en lang periode som formand, 8 år ud af 15 år i bestyrelsen. Ud over svømning og undervisning i Mejrup Friluftsbad igennem alle årene, har MGU-Svømmeafdelingen vintersvømmet i Holstebro Svømmehal på Døesvej indtil 1996, hvor Holstebro Badeland var blevet opført og overtog aktiviteterne og Holstebro Svømmehal blev lukket. 

Da vi startede i Holstebro Badeland i 1996 blev kontingentet for en vinter forhøjet fra kr. 150 til kr. 200 og kontingent for sommerferiesvømning i Friluftbadet blev forhøjet i 2005 fra kr. 200 for 3 ugers undervisning til kr. 250 for ½ times koncentreret undervisning i 6 uger. 

​I 2022 blev Holstebro Badeland renoveret og ​genåbnede som Holstebro Svømme center - nu ejet af Holstebro kommune.
Der holdes stadigvæk morgensvømning, Svømmeundervisning og aftensvømmning.

Medlemsantallet har gennem årene svinget en del op og ned. I sidste sæson, 2007-08, havde afdelingen 248 medlemmer, hvoraf drenge og mænd udgjorde 101 mod piger og kvinder 147.