Tumling 22/23

Privatlivspolitik MGU GYMNASTIK

Privatlivspolitik for MGU GYMNASTIK

Mejrup Gymnastik og Ungdomsforenings dataansvar. 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Vedhæftet er vores privatlivspolitik for MGU GYMNASTIK
Tilknyttet fil: Privatlivspolitik MGU GYMNASTIK