Mejrup Kultur- & Fritidscenter

Mejrup Kultur- & Fritidscenter

Værdier

Værdier


ATTRAKTIV
• Det er vigtigt for os, at Mejrup Kultur og Fritidscenter er et attraktivt samlingspunkt i lokalsamfundet med en bred vifte af aktivitetstilbud - indendørs og udendørs - for alle aldre.

NETVÆRK
• Det er vigtigt, at Centret kan være med til at opbygge netværk for dem, der sammen med andre, bruger faciliteterne med motion og sundhed, som fællesnævner.
• Det samvær og nærvær, der opstår gennem aktiviteterne i centret, skal være med til at styrke fællesskabet og relationerne i, men ikke kun i Mejrup og omegn.
• Med udgangspunkt i gode rammer i centret, at skabe netværk i og med erhvervslivet.

DYGTIGHED
• Det er vigtigt for os at udvikle et center med dygtighed og omtanke, og dér igennem skabe rammerne for de brugere, der ønsker at dygtiggøre sig inden for deres felt.
• Det er også vigtigt for os, at der er styr på økonomien.

RESPEKT
• Vi mener, det er vigtigt at vise respekt for hinanden og gøre tingene ordentligt.
• Centret vil udvise rummelighed med respekt for den forskellighed og mangfoldighed, der præger lokalsamfundet og hverdagen.

SUNDHED
• Det er vigtigt for os at prioritere sundere kost og tilbyde sundere kost-alternativer i caféen.
• Vi ønsker at fremme sundhed, og gennem centrets faciliteter skabe rammerne for motion, leg og glæde - for de enkelte brugere i alle aldersgrupper.

BEVÆGELSE
• Det er vigtigt for os, at Mejrup Kultur og Fritidscenter er i bevægelse og flytter sig med tiden - gerne som first-mover på områder, hvor det er realistisk.
• Centret skal tilbyde en lang række faciliteter, som kan holde familien i bevægelse, og være med til at gøre sundhed for familien til en god fælles oplevelse.