Mejrup Fitness

Mejrup Fitness

For hele familien

Alle de frivillige

Hvem kan du møde

Bestyrelse
Jan Bech Rounborg
Jan Bech RounborgBestyrelse
Jesper Bilgrav
Instruktør styrketræning
Daniel Andersen
Mobil: 25356479 
Instruktør styrketræning
Tina Vestergaard Jensen
Mobil: 23843063
Bestyrelse
Instruktør styrketræning og indoor cycling
Thomas Jensen
Mobil: 31228801
Instruktør indoor cycling
Rikke Madsen
Instruktør indoor cycling
Per Møller
Instruktør indoor cycling
Heidi Nicolaisen
Vedligehold
Per Odefey
Administration
Helle Birck
Yoga
Pia Møller
Administration
Anette Byskov
Rengøring og vedligehold
Hella Mollerup Jørgensen
Rengøring
Mette Madsen
Rengøring
Lars Pedersen
Administration
Lene Helgård
Låseekspert
Gert Kristensen
Yoga
Per Nicolaisen
Bestyrelse
Maria Ipsen
Instruktør indoor cycling
Christian Lystbæk
Bestyrelse
Kathrine Berggreen
Instruktør indoor cycling
Torben Madsen
Instruktør indoor cycling
Alex Kragh
Instruktør indoor cycling
Tom Poulsgaard
Instruktør styrketræning
Laila Visholm
Mobil: 93949421
Bestyrelse
Tina Bonde Jakobsen
Bestyrelse
Morten Dalsgaard