Generalforsamlinger

Referat generalforsamling 2024

Tilknyttet fil: Referat_generalforsamling_fitness_2024.pdf

Formandsberetning 2024

Tilknyttet fil: Formandens_beretning_2024.pdf

Referat generalforsamling 2023

Tilknyttet fil: Referat_Minigeneralforsamling_MGU_Fitness_23.pdf

Formandsberetning 2023

Tilknyttet fil: Formandens_beretning_2023.pdf

Referat generalforsamling 24. 2. 2022

Tilknyttet fil: Referat generalforsamling 2022

Formands beretining 24. februar 2022

Tilknyttet fil: Formandsberetning

Referat generalforsamling 2021

Tilknyttet fil: Referat generalforsamling 2021

Formandsberetning 2021

Tilknyttet fil: Formandens_beretning_2021.pdf

Referat generalforsamling marts 2020

Tilknyttet fil: Generalforsamling_2020.pdf

Formandsberetning 2020

Tilknyttet fil: Beretning 2020

Generalforsamling 2018 og formandens beretning

Tilknyttet fil: Referat_generalforsamling_og_beretning__2018.pdf

Formands beretning 2019

Tilknyttet fil: Beretning 2019

Generalforsamling 2017 - formandens beretning

Tilknyttet fil: Formandens beretning

Referat Generalforsamling 2017

Tilknyttet fil: Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016 - formandens beretning

Tilknyttet fil: Beretning 2016

Referat af generalforsamling 2016

Tilknyttet fil: Referat 2016

Generalforsamling 2015 / referat, beretning og regnskab

Generalforsamling 2015

Tilknyttet fil: Generalforsamling